BẠN CHƯA THỂ ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG BỞI MỘT TRONG CÁC NGUYÊN NHÂN SAU:
  • 1. Tài khoản của bạn có thể tự động khóa vì sử dụng mật khẩu không bảo đảm (mật khẩu mặc định, mật khẩu dễ đoán biết,...) hoặc đã bị quản trị hệ thống khóa bởi yêu cầu từ môt ai đó.
  • 2. Tài khoản chưa được phân quyền hệ thống (chưa được phân vai trò xử lý: chuyên viên, lãnh đạo,...)

  • HÃY LIÊN HỆ VỚI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG ĐỂ MỞ LẠI TÀI KHOẢN, HOẶC BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ TÀI KHOẢN CỦA MÌNH.
Về trang đăng nhập